سبد خرید

ثبت فیش بانکی

با سلام خدمت شما مشتری گرامی ، در صورتی که شما مشتری گرامی قادر به استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی فروشگاه نمی باشید می توانید با استفاده از شماره حساب های فروشگاه به روش کارت به کارت / فیش بانکی پرداخت سفارش خود را انجام دهید.

شماره حساب های فروشگاه

شماره کارتشماره حسابنام بانکنام صاحب حساب
۵۸۵۹۸۳۱۰۲۴۸۱۰۵۷۳۱۴۲۵۹۳۵۰۵تجارترضا رستمی
۶۳۶۲۱۴۱۰۸۰۲۱۰۳۳۰۰۲۰۱۱۳۱۰۳۳۰۰۹آیندهرضا رستمی
۶۱۰۴۳۳۷۸۶۶۸۹۲۱۹۱۴۵۰۲۰۶۰۹۷۳ملترضا رستمی